photo-profile

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian Utama dapat berasal dari:

  1. Kenaikan Jabatan Fungsional dari jenjang Keahlian Madya ke jenjang Keahlian Utama
  2. Perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi ke Jabatan Fungsional Keahlian Utama
  3. Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah diberhentikan dari Jabatannya
  4. Pejabat Negara yang telah diberhentikan dari Jabatannya

PERATURAN TERKAIT

  1. Peraturan terkait jabatan fungsional keahlian utama dapat dilihat pada masing-masing peraturan tentang jabatan tersebut.
  2. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/2018, tanggal 26 Februari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Ahli Utama (download di sini).